+45 86 89 27 04

Shockwave terapi

Vi har specialiseret os i overbelastningsskader i led, sener og muskler. Vi vil gøre en forskel for vores patienter!

Smerter og ubehag i hæl/svang, achillessene, skinneben, knæ, hofte, skulder, albue, håndled m.m. er noget, alt for mange har vænnet sig til at leve med. Oftest er der forsøgt med aflastning og evt. medicin uden den store succes. Vi har investeret i det bedste udstyr på markedet til behandling af disse type skader.  

Fokuseret Chokbølge (elektromagnetisk):

Gennem den store energitilførsel til det skadede område opstår der en øget gennemblødning i vævet, og på længere sigt ser det ud til at der dannes nye kar og derved en bedre blodcirkulation samt øget stofskifte. Denne positive proces stimulerer igen kroppens egen helingsproces, og herved sker der en nedbrydning af de arvævs-, brusk- og kalkaflejringer som er årsag til skaden.

Ved kroniske skader, hvor kroppen af forskellige årsager ikke selv har helet skaden, bevirker chokbølgeenergien, at skaden så at sige føres tilbage til det akutte stadie, hvor kroppen generelt er mere modtagelig over for behandling end når skaden er blevet kronisk.

Vi skelner mellem den radierende trykbølge og fokuserende chokbølge. Den fokuserende kan føles smertefuld, da denne rammer strukturer dybere og mere fokuseret i vævet.

Nogle oplever en bedring efter første behandling, dog behandler man ofte 3 gange med for at få vedvarende effekt. Dog må man forvente at længerevarende problematikker skal have op til 6 gange, før der er ønsket effekt.

Oftest vil vi kombinere de to behandlingsformer

Indikation radierende trykbølgebehandling:

 • Skinnebensbetændelse
 • Ømme/overspændte triggerpunkter i musklerne
 • Gentagne fiberskader udløst af overspændt væv
 • Gamle skader der ikke vil hele op
 • Achillessene problematikker
 • Tendinitter (sene betændelse)

Indikation fokuserende chockbølgebehandling:

 • Hælsporer
 • Springerknæ og løberknæ
 • Achillessene problematikker
 • Overbelastede sener i skulder
 • Forkalkninger i sener – f.eks. skulder
 • Hoftesmerter
 • Dybe ballesmerter/piriformis syndrom
 • Pes anserinus og øvrige knæsmerter lokaliseret på indersiden af knæet

Shockwave terapi (ESWT)

Vi følger retningslinjerne fra, https://dskeswt.dk

Hvordan fungerer chokbølgeterapi ?

Chokbølgeterapi, der officielt kaldes “Extracorporeal Shock Wave Therapy” (ESWT), udføres i to former; radierende trykbølger (radiating shockwaves) og fokuserede chokbølger (focused shockwaves.) Fælles for de to typer bølger er, at energi overføres til det beskadigede væv vha. lydbølger. Behandlingsmetoden kan stimulere vævets metabolisme (cellernes stofskifte) og blodcirkulationen i kroppen. Dvs. at kroppens egen reparationsevne bliver stimuleret.

Radierende trykbølger / Radiating Shockwave Therapy (rSWT)

Radierende trykbølger dannes af et projektil ved hjælp af trykluft, der, når det støder på en metalflade i kontakt med huden, bliver til trykbølger. Trykfeltet, dvs. området med maximal energi, afgives ved probehovedet. Disse trykbølger overfører energien til vævet umiddelbart under huden.

Fokuserende chokbølger / Focused Extracorporal Shockwave Therapy (fESWT)

Ved fokuserede chokbølger, bliver bølgerne dannet af enten:

 • En elektromagnetisk spole
 • Ved elektrohydraulik, eller
 • Via keramiske krystaller.

Ved de fokuserede chokbølger kan man arbejde dybere i vævene, og dermed behandle skader der er opstået længere under huden, end ved radierende trykbølger. Trykfeltet afgives her koncentreret ved en dybde, der kan justeres på maskinen. Herud over overføres der ca. 100 gange så meget energi til vævene end ved en behandling med radierende trykbølger.

Effekten af chokbølgeterapi er dosisafhængig. For højt energiniveau kan muligvis have skadelig virkning på væv. Derfor bør en energifluxtæthed over 0,30 mJ/mm2 undgås. Lavere energiniveauer kan derimod skabe ændringer i cellemembranen og i cytoplasmaets organeller, der stimulerer nucleus. Resultatet er bl.a. en produktion af proteiner og nitrogenoxid, der bidrager til aktivering af biologiske processer.

Chokbølgeterapi (ESWT) og Trykbølgeterapi (RSWT) anvendes ved behandling af kroniske eller specifikke punktvise smerter og forkalkninger i vævet, især ved sener og knogle-/senetilhæftninger. Flere områder inden for Urologien og Dermatologien kan ligeledes behandles.

En behandling tager ca. 15-20 min. og et typisk forløb er ca. 3-6 behandlinger.

Der opkræves et tillæg på 60kr pr. behandling.