+45 86 89 27 04

Shockwave terapi

Shockwave terapi (ESWT)

Vi følger retningslinjerne fra, https://dskeswt.dk

Hvordan fungerer chokbølgeterapi ?

Chokbølgeterapi, der officielt kaldes “Extracorporeal Shock Wave Therapy” (ESWT), udføres i to former; radierende trykbølger (radiating shockwaves) og fokuserede chokbølger (focused shockwaves.) Fælles for de to typer bølger er, at energi overføres til det beskadigede væv vha. lydbølger. Behandlingsmetoden kan stimulere vævets metabolisme (cellernes stofskifte) og blodcirkulationen i kroppen. Dvs. at kroppens egen reparationsevne bliver stimuleret.

Radierende trykbølger / Radiating Shockwave Therapy (rSWT)

Radierende trykbølger dannes af et projektil ved hjælp af trykluft, der, når det støder på en metalflade i kontakt med huden, bliver til trykbølger. Trykfeltet, dvs. området med maximal energi, afgives ved probehovedet. Disse trykbølger overfører energien til vævet umiddelbart under huden.

Fokuserende chokbølger / Focused Extracorporal Shockwave Therapy (fESWT)

Ved fokuserede chokbølger, bliver bølgerne dannet af enten:

  • En elektromagnetisk spole
  • Ved elektrohydraulik, eller
  • Via keramiske krystaller.

Ved de fokuserede chokbølger kan man arbejde dybere i vævene, og dermed behandle skader der er opstået længere under huden, end ved radierende trykbølger. Trykfeltet afgives her koncentreret ved en dybde, der kan justeres på maskinen. Herud over overføres der ca. 100 gange så meget energi til vævene end ved en behandling med radierende trykbølger.

Effekten af chokbølgeterapi er dosisafhængig. For højt energiniveau kan muligvis have skadelig virkning på væv. Derfor bør en energifluxtæthed over 0,30 mJ/mm2 undgås. Lavere energiniveauer kan derimod skabe ændringer i cellemembranen og i cytoplasmaets organeller, der stimulerer nucleus. Resultatet er bl.a. en produktion af proteiner og nitrogenoxid, der bidrager til aktivering af biologiske processer.

Chokbølgeterapi (ESWT) og Trykbølgeterapi (RSWT) anvendes ved behandling af kroniske eller specifikke punktvise smerter og forkalkninger i vævet, især ved sener og knogle-/senetilhæftninger. Flere områder inden for Urologien og Dermatologien kan ligeledes behandles.

Indikationer

Den videnskabelige forskning og evidens for ESWT er stadig mangelfuld, men der foreligger en væsentlig dokumentation for flere ortopædiske, urologiske og dermatologiske indikationer. Der er fremtidigt brug for at få klarlagt den bedste behandlingsmodel ved brug af ESWT til behandling af de forskellige indikationer generelt. I fremtidige studier bør følgende værdier angives for bedre at kunne sammenligne resultater fra forskellige instrumenter/producenter: energifluxtæthed i mJ/mm2, antallet af chok per behandling, frekvens for chok per behandling, totale antal af behandlinger og varigheden mellem behandlinger.

Det internationale selskab for ESWT, ISMST (www.shockwavetherapy.org) har listet følgende indikationer for brugen af ESWT:

Indikationer

1.    Approved standard indications 
1.1.    Chronic Tendinopathies
1.1.1.    Calcifying tendinopathy of the shoulder
1.1.2.    Lateral epicondylopathy of the elbow (tennis elbow)
1.1.3.    Greater trochanter pain syndrome
1.1.4.    Patellar tendinopathy
1.1.5.    Achilles tendinopathy
1.1.6.    Plantar fasciitis, with or without heel spur
1.2.    Bone Pathologies
1.2.1.    Delayed bone healing
1.2.2.    Bone Non-Union (pseudarthroses)
1.2.3.    Stress fracture
1.2.4.    Avascular bone necrosis without articular derangement
1.2.5.    Osteochondritis Dissecans (OCD) without articular derangement
1.3.    Skin Pathologies
1.3.1.    Delayed or non-healing wounds
1.3.2.    Skin ulcers
1.3.3.    Non-circumferential burn wounds
2.    Common empirically-tested clinical uses
2.1.    Tendinopathies
2.1.1.    Rotator cuff tendinopathy without calcification
2.1.2.    Medial epicondylopathy of the elbow
2.1.3.    Adductor tendinopathy syndrome
2.1.4.    Pes-Anserinus tendinopathy syndrome
2.1.5.    Peroneal tendinopathy
2.1.6.    Foot and ankle tendinopathies
2.2.    Bone Pathologies
2.2.1.    Bone marrow edema
2.2.2.    Osgood Schlatter disease: Apophysitis of the anterior tibial tubercle
2.2.3.    Tibial stress syndrome (shin splint)
2.3.    Muscle Pathologies
2.3.1.    Myofascial Syndrome
2.3.2.    Muscle sprain without discontinuity
2.4.    Skin Pathologies
2.4.1.    Cellulite
3.    Exceptional indications – expert indications 
3.1.    Musculoskeletal pathologies
3.1.1.    Osteoarthritis
3.1.2.    Dupuytren disease
3.1.3.    Plantar fibromatosis (Ledderhose disease)
3.1.4.    De Quervain disease
3.1.5.    Trigger finger
3.2.    Neurological pathologies
3.2.1.    Spasticity
3.2.2.    Polyneuropathy
3.2.3.    Carpal Tunnel Syndrome
3.3.    Urologic pathologies
3.3.1.    Pelvic chronic pain syndrome (abacterial prostatitis)
3.3.2.    Erectile dysfunction
3.3.3.    Peyronie disease
3.4.    Others
3.4.1.    Lymphedema

En behandling tager ca. 15-20 min. og et typisk forløb er ca. 3-6 behandlinger.

Der opkræves et tillæg på 75kr pr. behandling.