Børnefysioterapi

Fysleg – fordi fysioterapi, træning, diagnoser og motoriske færdigheder kan kombineres med leg, fantasi og sucessoplevelser.

Ry Fysioterapi tilbyder også fysioterapi til babyer, børn, unge og unge voksne. Det foregår i moderne og trygge rammer, med plads til præcis dit barns behov, uanset om det er høj aktivitet, hop, leg og motoriske udfordringer, sansemotorisk træning, fordybelse og koncentration eller fokuseret træning på balance, holdning, knæ- eller fodstilling. Vi har et 50m2 stort behandlingsrum – gymnastiksalen, der skaber perfekte rammer.

Hos mig, som børnefysioterapeut, får både forældre og børn faglig rådgivning om den motoriske og sansemotoriske udvikling. Der bliver snakket knogler, muskler og krop på rette niveau. Jeg giver konkrete fysioterapeutiske vurderinger og behandlinger. Her er plads til omsorgsfuld indsats og særlige behov.

Jeg har en legende og respektfuld tilgang til børn og unge. Jeg ved at fysioterapi, motoriske færdigheder, træning og diagnoser kan kombineres med leg, fantasi og succesoplevelser.

Det handler om balance, symmetri, vaner, bevægeglæde, kropslig selvtillid, motorisk udvikling og leg.

Det sker gennem vejledning, sparring, oplæg og samarbejde.

Det kan være godt at tale i telefonen med mig før første konsultation, hvis der er ting, der er gode for mig at vide før jeg ser barnet første gang. Det gør første møde lettere for både barnet og mig. Ellers er første konsultation typisk tilrettelagt med både aktive øvelser/udfordringer, og med en snak, vurdering, behandling og evt. instruktion i øvelser der kan laves hjemme.

Børnefysioterapi kan hjælpe barnet/den unge med forskellige ting, bl.a.: at øge kendskabet til sin krop, at forbedre og udnytte sine motoriske ressourcer, at få mod til at opsøge nye udfordringer, at blive bedre til at lege, at blive bedre til at koncentrere sig og at få øget kropsligt velvære og socialt overskud.

Jeg har mere end tyve års erfaring som børnefysioterapeut, og har blandt så meget andet erfaring med:

Babyer: præmature udfordringer, kranieskævheder, lejring/håndtering, muskulære stramninger/skævheder, motoriske udfordringer, ligge på maven, krybe, kravle, stå og gå, bevægelighed osv.

Børn/unge: motoriske og finmotoriske vanskeligheder/udfordringer, problemer med balancen, stram muskulatur, hypermobilitet, nedsat bevægelighed, nedsat gangfunktion, tågænger, belaster skævt, sidder skævt, hovedpine, for inaktive/dovne, motorisk urolige, kontaktvanskeligheder, sansemotoriske udfordringer, overvægtige, spiseforstyrrelser, nedsat bevægeglæde, nedsat kontakt med egen krop og styrke, mangler kropslig selvtillid osv.

Jeg har derudover også babyer/børn og unge i behandling, der har: hjerneskade, bevæge-handicap og forskellige diagnoser.

Bodil Wobeser, Aut. Fysioterapeut