Børn kan også have udfordringer

Jo mere opmærksom du er på dit barns motoriske og sansemotoriske udvikling – jo bedre kan du hjælpe dit barn til god kropsbevidsthed, bevægeglæde og balance!

Ry Fysioterapi tilbyder indsats, behandling og træning til babyer, børn, unge og unge voksne. Hos børnefysioterapeuten møder du en solid faglighed, erfaring, dermed dit barn er i professionelle og trygge hænder. Hun giver jer som forældre og jeres barn vejledning, vurdering/rådgivning og behandling med respektfuld rummelighed og forståelse. Enhver konsultation kan laves med og uden henvisning

fra egen læge.

En børnefysioterapeutisk behandling kan bestå af:

 • undersøgelse.
 • rådgivning, vejledning, instruktion.
 • træning og behandling.
 • tiltag og øvelser, der kan fremme og støtte den motoriske og sansemotoriske udvikling.
 • vejledning omkring hjælpemidler. Ergonomi. Løfte- bæreteknik.

Børnefysioterapeuten arbejder både i rum med briks og i gymnastiksalen, hvor forskellige lege/aktiviteter kan blive afprøvet og udført.

Det er altid individuelt, hvor mange behandlinger der skal til. Nogle gange er første konsultation nok til at få afklaring på mindre udfordringer. Andre gange sætter vi et forløb i gang, hvor antallet kan varierer.

Nogle børn og unge med vedvarende handicap kan få vederlagsfri fysioterapi og behandles kontinuerligt.

For at børnefysioterapeuten er bedst muligt forberedt til at møde jer er det vigtigt, at du som forælder giver information om, hvad

det drejer sig om, når du booker en aftale. Send meget gerne en mail til bodil@fysleg.dk med oplysningerne inden første møde, hvis der erflere ting dit barn er udfordret med, og som vi skal være opmærksomme på.

 Vil du vide mere kan du kontakte børnefys Bodil Wobeser på mail: bodil@fysleg.dk

Børnefysioterapeuten ser mange forskellige børn

Babyer, der har:

 • præmature udfordringer
 • kranieskævheder, torticollis, muskulære stramninger, asymmetri
 • motoriske udfordringer, svært ved at ligge på maven, rulle rundt, krybe, kravle, stå/gå. Er langsomme i udvikling, eller har fart på/har motorisk uro
 • slap muskulatur, lav spænding i musklerne, det stille barn
 • stram, spændt muskulatur, det anspændte barn
 • udfordringer med mave/tarm/fordøjelse
 • brug for ekstra indsats omkring sansemotorik og babymassage

Børn med udfordringer som:

 • nedsat koordination, nedsat balance, usikker motorik, forsinket motorisk udvikling
 • svært ved at tilegne sig færdigheder
 • finmotoriske vanskeligheder
 • har det svært i sociale fællesskaber, sport, leg og samvær
 • særlig sensitiv, sanseintegrations problematikker, motorisk uro
 • muskel- og skeletlidelser, anspændt muskulatur i ryg/skuldre/nakke, asymmetri
 • smerteproblematikker, hovedpine, vokseværk
 • spiseforstyrrelser
 • angst, usikkerhed, manglende kropslig selvtillid
 • hypermobilitet
 • tågænger, klumpfod eller nedsat gangfunktion
 • genoptræning efter operation eller uheld

Børn med diagnoser:

 • hjerneskade
 • CP – Cerabral parese
 • muskelsvind
 • gigt
 • autismespektrumforstyrrelser, ADHD og andre psykiatriske udviklingsforstyrrelser
 • Downs Syndrom
 • bevægehandicap/bevæge-udfordringer
 • andre handicap; fysiske, kognitive, psykiske eller sensoriske.

En god motorik hos dit barn har betydning i forhold til indlæring, koncentration, sprog, selvværd, livsglæde og evnen til at favne nye udfordringer!

Kontakt Ry fysioterapi, hvis du vil vide mere eller booke tid – tlf. 86892704